مقاله شماره ده: چگونه اختلافات خانوادگی را مدیریت و حل کنیم؟

مقاله شماره ده: چگونه اختلافات خانوادگی را مدیریت و حل کنیم؟
حل اختلاف چگونه و چطور باشد؟ چگونه اختلافات خانوادگی را مدیریت و حل کنیم؟ حتما به دفعات برای شما پیش آمده که از دست یک دوست، یکی از اعضای خانواده، نامزد و همسرتان رنجیده...
بیشتر بخوانید

مقاله شماره نه: چرا توهین و تحقیر؟

مقاله شماره نه: چرا توهین و تحقیر؟
توهین و تحقیرچیست؟ شاید  شما هم زوجهایی را دیده باشید که یک اختلاف جزیی دارند اما به جای پرداختن به اصل موضوع به تحقیر و تخریب هم می پردازند و چه بسا گرهی که با دست باز م...
بیشتر بخوانید

مقاله شماره هشت: نق زدن و غر زدن

مقاله شماره هشت: نق زدن و غر زدن
نق زدن چیست؟ وقتی ما مشکلی با طرفمان داریم و نمی توانیم آنرا به صورت شفاف و مستقیم با او در میان بگذاریم و از طرفی می خواهیم طوری این مسئله را غیرمستقیم به گوش او برسانیم...
بیشتر بخوانید

مقاله شماره هفت: نقش شبکه های مجازی در روابط خانوادگی و ارائه راهکارها

مقاله شماره هفت: نقش شبکه های مجازی در روابط خانوادگی و ارائه راهکارها
وقتی در مترو نشسته بودم، خانم جوانی با لحن اعتراض آمیز به مرد مسنی در کنارش می گفت: “بابا واقعا از دست علی خسته شدم، عصر که از سر کار برمی گرده تا شب سرش در گوشیه....
بیشتر بخوانید

مقاله شماره شش: چگونه انتقاد کنیم؟ بخش دوم

مقاله شماره شش: چگونه انتقاد کنیم؟ بخش دوم
در مقاله قبل (چگونه انتقاد کنیم؟ بخش اول)، ۷ گام انتقاد صحیح را مطرح کردیم که به اختصار عبارتند از: سنجش انتقاد قبل از مطرح کردن مکتوب کردن انتقاد انتقاد در خلوت وقت مناس...
بیشتر بخوانید

مقاله شماره پنج: چگونه انتقاد کنیم؟ بخش اول

مقاله شماره پنج: چگونه انتقاد کنیم؟ بخش اول
  چگونه انتقاد کنیم؟ بخش اول حتما برای شما این مسئله برای شما پیش آمده که بخواهید از همسر یا شخص دیگری انتقاد کنید که علاوه بر حفظ احترام طرفین، انتقادتان نتیجه مثبت...
بیشتر بخوانید
می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید